تعرفه جدید اینترنت صبانت از تاریخ 1398/03/17 فعال می شود

قیمت سرویسها گران نشده است ولی حجم سرویس کم شده است

کاربرانی که می خواهن هنوز از سرویس قبلی خود استفاده بکن همین حالا از پنل کاربری صبانت خود و یا تماس با شماره 476262 تماس حاصل کنند و سرویس خود را تمدید  کنند تا با حجم زیر سرویس ارائه شود

پیشنهاد می کنیم سرویس خود را 6 ماه و یا یکساله تمدید کنن برای اطلاعات بیشتر با شماره 476262 و یا 09106662264 تماس حاصل کنند

اینترنت نامحدود